نوشته‌ها

وکیل خانواده

انواع اوقات رسیدگی در دادگاهها

انواع اوقات رسیدگی در دادگاهها 1- وقت نظارت وقت نظارت یا احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی نیامده است اما تعیین آن در محاکم ضرورت پیدا می کند. تعیین وقت نظارت به این جهت است که پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود زیرا اگر پرونده بدون دستور تعیی…
Call Now Button