نوشته‌ها

وکیل مهریه

وضعیت شناسنامه کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

وضعیت شناسنامه کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست موادی از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲  ماده 1- سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تامین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و …
Call Now Button