نوشته‌ها

شیوه های وصول مبلغ چک در سال ۱۴۰۰

شما در حال مطالعه مطلب شیوه های وصول مبلغ چک در سال 1400 هستید. تا قبل از قانون جدید چک، سه شیوه برای وصول مبلغ چک وجود داشت: ۱- شکایت کیفری  ۲- دادخواست حقوقی  ۳- اجرائیات ثبت  در حال حاضر، با توجه به اصلاحات قانون جدید چک، یک شیوه اضاف…
Call Now Button