نوشته‌ها

وکیل ملکی

نکته های مهم در خصوص چک کیفری و حقوقی

نکته های مهم در خصوص چک کیفری و حقوقی به روزرسانی محتوا در آبان 1402 محرومیت‌های چک برگشتی در چه حالتی تعلیق می‌شود؟ بخشنامه بانک مرکزی- شماره 197859/02 تاریخ: 15/08/1402 قانون صدور چک در ماده ۵ مکرر، محرومیت‌های جدیدی را برای صاحب حساب و…
Call Now Button