نوشته‌ها

وکیل خانواده

چند نکته کاربردی راجع به مستثنیات دین

چند نکته کاربردی راجع به مستثنیات دین مستثنیات دین، آن دسته از اموال مدیون است که مشمول مقررات اجرا نیست و توقیف نمی شود و به مزایده نیز گذاشته نخواهد شد. نکاتی در خصوص مستثنیات دین: اعمال مستثنیات دین، صرفا، در خصوص اشخاص حقیقی اس…
Call Now Button