نوشته‌ها

وکیل آنلاین

نکته هایی در خصوص نیم عشر اجرای احکام دادگاهها

نکته هایی در خصوص نیم عشر اجرای احکام دادگاهها اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، حکم اجرا شود، هیچ حق الاجرایی دریافت نمی شود. اگر محکوم عیه، بخشی از حکم را اجرا کند، نسبت به همان بخش حق اجرا اخذ نمی شود. 2- اگر بعد از ده روز هم …
Call Now Button