نوشته‌ها

وضعیت نهایی جدید چک در سال ۱۴۰۰

شما در حال مشاهده مطلب وضعیت نهایی جدید چک در سال 1400 هستید. چک دیگر کاغذ پاره نیست قانون جدید چک، از 21/9/1397 قابل اجرا گردیده است. البته همچنان در حال تکمیل است و معدود بخش های اجرایی نشده از این قانون،  که قرار بود تا تاریخ 21/9/1399…
Call Now Button