نوشته‌ها

وکیل کیفری

آیا می شود اتومبیل را به عنوان وثیقه در دادسرا معرفی نمود

آیا می شود اتومبیل را به عنوان وثیقه در دادسرا معرفی نمود؟ ممکن است پرونده ای در دادسرا تشکیل شود که موضوع آن، به فرض مثال، ضرب و جرح یا فوت بر اثر حادثۀ تصادف باشد. از طرفی راننده اهل شهر محل وقوع تصادف نباشد و پس از جمع آوری دلایل و مدا…
Call Now Button