نوشته‌ها

وکیل دادگستری

نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی

نظام آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392- «در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف و در سایر موارد، پس از تحمل یک سوم مدت مجازا…
Call Now Button