نوشته‌ها

وکیل دادگستری

مشاوره وکیل خانواده مهریه و اعسار

شما در حال مشاهده مطلب مشاوره وکیل خانواده مهریه و اعسار هستید . میزان مهریه و تعداد سکه با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانوده مصوب 1391 میزان مهریه تا 110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکو…
Call Now Button