نوشته‌ها

وکیل مهریه

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «قراردادها» جدید ۱۴۰۰

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «قراردادها» جدید 1400  این شیوه نامه که بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آیین نامه های اجرایی آن در تاریخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۹  به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاع…
Call Now Button