نوشته‌ها

وکیل ملکی

جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ابتدائاً به دو ماده از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مرتبط با جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اشاره می گردد  ماده ۱۰۰ تبصره ۲- ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم عل…
Call Now Button