نوشته‌ها

وکیل طلاق

وکیل متهم

وکیل متهم وکیل معجزه نمی کند؛ کار یک وکیل دادگستری در مرحله اول - یعنی مشاوره به منظور قبول وکالت پرونده - این است که با توجه به آنچه موکل می گوید موضوع را تشخیص داده حکم را در متن قوانین و رویه قضایی و احیاناً دکترین اعم از نظر اساتید، روش و عم…
Call Now Button