نوشته‌ها

شماره تلفن وکیل

۱۰ نکته کاربردی راجع به داوری در قراردادها داوری در قراردادها

10 نکته کاربردی راجع به داوری در قراردادها   داوری، واگذاری حل اختلاف است نسبت به اختلاف ایجاد شده، به یک داور یا داوران منتخب طرفین. البته می توان این تعیین داور را به ثالث هم سپرد. به طور کلی، داوری، رسیدگی به اختلاف طرفین، خارج از دادگ…
Call Now Button