نوشته‌ها

وکیل

/
وکیل اندر اوصاف وكيل دادگستری وكالت دادگستری آميخته اي است از وجو…

وکیل پایه یک دادگستری

/
وکیل پایه یک دادگستری قضاوت وظیفۀ دادرس است و دفاع برای اثبات…
خبر حقوق و وکالت | وکیل پایه یک دادگستری

قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستری

/
وکیل پایه یک دادگستری ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاي وكل…
خبر حقوق و وکالت | وکیل پایه یک دادگستری

نظامنامه قانون وكالت

/
وکیل پایه یک دادگستری | نظر به مواد 1 و10 و 14 و…
وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری در تهران و شهرستان

/
انجام کلیه خدمات تخصصی حقوقی، وکالت موثر و پیگیری مستمر در کلیه م…