نوشته‌ها

وکیل پایه یک دادگستری

آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات

آيين‌نامه اجرايی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات فصل اول- كليات ماده 1- هدف و كاربرد الف - هدف: در اجراي بند "الف" ماده (26) قانون برگزاري مناقصات که در اين آيين‌نامه به اختصار قانون ناميده مي‌شود، ضوابط، موازين و معيارهاي تهيه …
Call Now Button