نوشته‌ها

وکیل پایه یک دادگستری

رأی وحدت رویه شماره۶۶۹

,
رأی وحدت رویه شماره669 رأی وحدت رویه در سیستم قضایی ایران، بسیار مهم و کاربردی است و به واسطۀ طرح و بحث راجع به موضوعی که باعث ایجاد وحدت رویه گردیده است نشانگر کاربردی بودن و اهمیت داشتن آن است. این اهمیت تا جایی است که در سالهای اخیر معمولا …
Call Now Button