نوشته‌ها

وکیل دادگستری

مهمترین گفته ها در خصوص چک

مهمترین گفته ها در خصوص چک 1-  برای اقدام در خصوص چک، حتما، باید چک را از طریق یکی ازشعب بانک مربوطه برگشت زد، که اصطلاحا، به آن گواهینامه عدم پرداخت گفته می شود. متعاقبا نسبت به تنظیم شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک …
Call Now Button