نوشته‌ها

وکیل شرکت

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی ماده 701 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر کس متجاهرا و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.» نکته1: ا…
Call Now Button