نوشته‌ها

وکیل خانواده

قرار بایگانی پرونده

قرار بایگانی پرونده قرار بایگانی پرونده، تصمیمی است که به موجب آن، پرونده از مسیر رسیدگی خارج و از تعقیب متهم خودداری می شود. البته وقتی در پرونده ای قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر می شود هم پرونده بایگانی می شود اما این بایگانی شدن با قرار …
Call Now Button