نوشته‌ها

وکیل کیفری

قرار تأمین کیفری اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری

قرار تأمین کیفری اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری به طور کلی سه قرار تأمین برای اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است که عبارتند از: قرار اخذ کفیل برای نوجوانان قرار وثیق برای نوجوانان قرار نگهداری موق…
Call Now Button