نوشته‌ها

شماره تلفن وکیل

یک نمونه وکالتنامه وکالت در طلاق

یک نمونه وکالتنامه وکالت در طلاق نکته1: وکالتنامه در خصوص وکالت در طلاق، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود. نکته2: وکالت در طلاق می بایست قابل توکیل باشد (به وکیل دادگستری) و غیر قابل عزل از طرف زوج (موکل) مورد (موضوع) وکالت: مراجعه به هر ی…
Call Now Button