نوشته‌ها

وکیل پایه یک دادگستری

قانون نوسازی و عمران شهری

قانون نوسازی و عمران شهری ماده 1 - در اجراي اصل يازدهم منشور انقلاب شاه و ملت نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصلاح و‌توسعه معابر و ايجاد پاركها و پاركينگها (‌توقفگاهها) و ميدانها و حفظ و نگهداري پاركها و…
Call Now Button