نوشته‌ها

وکیل دادگستری

تنظیم اجاره نامه یا قرارداد اجاره

تنظیم اجاره ­نامه یا قرارداد اجاره موضوع بحث در این قسمت، راجع به قراردادهای اجاره ای است که مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 منعقد می­شود. با توجه به اشکالات و اختلافات عدیده­ای که ممکن است بین موجر و مستأجر ایجاد شود، مواردی را …
Call Now Button