نوشته‌ها

وکیل شرکت

نکته های مهم در دادخواست تقسیم ترکه و سهم الارث

نکته های مهم در دادخواست تقسیم ترکه و سهم الارث سوال1: چه اشخاصی حق درخواست تقسیم ترکه دارند؟ جواب: هر یک از ورثه، ولی و وصی، قیم هر وارثی که محجور باشد، امین غایب، کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است، موصی له (موصا له) …
Call Now Button