نوشته‌ها

وکیل خانواده

دستور تعطیلی فعالیت شرکت، کارگاه، کارخانه و…

دستور تعطیلی فعالیت شرکت، کارگاه، کارخانه و... در برخی از پرونده های کیفری، بازپرس ممکن است بخواهد در حین رسیدگی و قبل از صدور قرارتامین کیفری یا همزمان با آن، اقدام به تعطیل نمودن موقت کارگاه، کارخانه یا شرکت تجاری متعلق یا مرتبط با متهم یا مته…
Call Now Button