نوشته‌ها

وکیل ملکی خوب

قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده {توضیح وکیل سرا: این قانون در تاریخ 1/12/1391 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب، و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.}   فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه…
Call Now Button