نوشته‌ها

دانستنی های مهم قانون جدید چک ۱۴۰۰

شما در حال مطالعه مطلب دانستنی های مهم قانون جدید چک 1400 هستید. مهمترین مزیت در قانون جدید چک نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه خلاصه سوال: آیا توافق اشخاص بر دریافت وجه التزام مازاد بر مبلغ خسارت تا…
Call Now Button