نوشته‌ها

خبر حقوق و وکالت | وکیل پایه یک دادگستری

قانون اجرای احکام مدنی

,;dg \hdi d; nhn'sjvd | وکیل پایه یک دادگستری | قانون اجرای احكام مدنی فصل اول - قواعد عمومي مبحث اول - مقدمات اجرا ‌ ماده 1 - هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه‌قانون …
Call Now Button