نوشته‌ها

سایت وکیل

انواع ضمانت ­نامه ­های بانکی – بخش دوم

انواع ضمانت ­نامه ­های بانکی - بخش دوم 1 . ضمانت ­نامۀ شرکت در مناقصه و مزایده ضمانت ­نامۀ پیش­پرداخت ضمانت ­نامۀ حسن انجام کار یا ضمانت­نامۀ حسن انجام تعهدات ضمانت ­نامۀ استرداد کسور وجه­الضمان ضمانت­ نامۀ پرداخت ضمانت ­نامۀ متقابل در گفتار پی…
Call Now Button