نوشته‌ها

وکیل دادگستری

شیوه ­نامۀ اجرایی صدور سند مالکیت جدید | تک برگی

شیوه ­نامۀ اجرایی صدور سند مالکیت جدید | تک برگی این شیوه نامه در 10 بخش تبیین شده است. در اینجا بدون پرداختن به مقدمه و توجیه ارائه شده در آن، صرفا این 10 بخش، را بدون هیچ توضیح اضافه به استحضار می رسانیم. بخش اول: تاریخ صدور سند و مشخص…
Call Now Button