نوشته‌ها

وکیل شرکت

مطالبی مختصر از شورای حل اختلاف

مطالبی مختصر از شورای حل اختلاف قانون فعلی شوراهای حل اختلاف، در تاریخ ۱۶/ ۹/ ۱۳۹۴ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و آیین نامه اجرایی آن نیز در تاریخ ۴/ ۱۰/ ۱۳۹۵ تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. رسیدگی در شورای حل ا…
Call Now Button