نوشته‌ها

وکیل خانواده

شهادت شهود

شهادت شهود (گواهی گواهان) شهادت به موجب ماده 1258 قانون مدنی یکی از ادله اثبات دعواست. شرایط شاهد در ماده 1313 قانون مدنی ذکر شده است. این شرایط عبارتند از 1-  بلوغ  2- عقل  3- عدالت 4- ایمان 5- طهارت مولد در ماده 155 قانون آیین دادرسی…
دفتر وکالت

تعارض سند رسمی با شهادت شهود

تعارض سند رسمی با شهادت شهود ماده 1309 قانون مدنی بیان می دارد: «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.» این ماده، سند رسمی را دارای بالاترین اعتبار از…
Call Now Button