نوشته‌ها

شماره تلفن وکیل

شکایت از وکیل دادگستری

شکایت از وکیل دادگستری سوالی که گاهی از من به عنوان وکیل پرسیده می شود این است که چگونه از وکیل خودم شکایت کنم؟ در پاسخ باید به چند نکته توجه کرد. اینکه واقعا هدف از شکایت از وکیل چیست؟ آیا صرفا قصد آزار  و اذیت وکیل است یا واقعا وکیل مرتکب تخ…
Call Now Button