نوشته‌ها

وکیل دادگستری

جرم رباخواری و شروع به آن

جرم رباخواری و شروع به آن ربا یکی از اعمال نامشروعی است که آیات قرآن (158 و 159 نساء 125 و 126 آل عمران، 273 تا 281 بقره، و 38 روم) و روایات شرعی، شدیدا آن را تقبیح نموده اند و حرمت آن از مسلمات فقه اسلام است. قانون مجازات اسلامی (تعزیرا…
Call Now Button