نوشته‌ها

وکیل دادگستری

دو نکته در خصوص مبایعه نامه

دو نکته در خصوص مبایعه نامه در مبایعه نامه هایی که بین اشخاص تنظیم می گردد، معمولا، به برخی از تذکرات راجع به قطعیت و لزوم عقد بیع اشاره و خیارات (اختیار فسخ معامله) نیز توسط طرفین ساقط می گردد.همچنین، گاهی یادآوری می شود که عقد بیع قطعی است و …
Call Now Button