نوشته‌ها

وکیل دادگستری

نمونه دادنامه طلاق غیابی به درخواست زوج

نمونه دادنامه طلاق غیابی به درخواست زوج توضیح وکیل پایه 1 دادگستری: این دادنامه در 2 اردیبهشت 1396 از شعبه 243 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید صدر تهران صادر شده است. خواهان: آقای... فرزند... با وکالت آقای مصطفی محمدی به نشانی... خوان…
Call Now Button