نوشته‌ها

خبر حقوق و وکالت | وکیل پایه یک دادگستری

قانون اعسار

وکیل پایه یک دادگستری | قانون اعسار   ماده اول - معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد. ‌ فصل اول - اعسار در مورد مخارج محاكمه مواد 2 لغایت 19-با تصویب (مواد 504…
Call Now Button