نوشته‌ها

خبر حقوق و وکالت | وکیل پایه یک دادگستری

اساسنامه صندوق بیمه

اساسنامه صندوق بيمه | وکیل پایه یک دادگستری    فصل اول - كليات ‌ماده 1 - صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليتهاي معدني - كه در اين اساسنامه «‌صندوق» ناميده مي‌شود - به موجب اين اساسنامه و در موارد سكوت‌مطابق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات …
Call Now Button