نوشته‌ها

دانستنی های مهم قانون جدید چک ۱۴۰۰

شما در حال مطالعه مطلب دانستنی های مهم قانون جدید چک 1400 هستید. مهمترین مزیت در قانون جدید چک قانون جدید چک، از 21/9/1397 قابل اجرا گردیده است. البته همچنان در حال تکمیل است و معدود بخش های اجرایی نشده از این قانون،  که قرار بود تا تاریخ…
Call Now Button