نوشته‌ها

وکیل دادگستری

دانستنی های شروط ضمن عقد ازدواج

دانستنی های شروط ضمن عقد ازدواج ماده 1119 قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود ی…
Call Now Button