نوشته‌ها

دفتر وکالت

نکته های مهم اجرای حکم در دادگاههای حقوقی و کیفری

نکته های مهم اجرای حکم در دادگاههای حقوقی و کیفری سوال 1: شخصی که محکوم به پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده است آیا می تواند برای پرداخت جزای نقدی (جریمه نقدی) تقاضای اعسار و تقسیط کند؟ آیا برای رد مال مقرر در دادنامه نیز می توان…
Call Now Button