نوشته‌ها

وکیل کیفری

دادنامه ای در خصوص انتشار تصاویر مبتذل خصوصی

دادنامه ای در خصوص انتشار تصاویر مبتذل خصوصی به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه... تهران آقای... فرزند... با نام مستعار... متولد ۱۳۶۴ مجرد و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ... متهم است به انتشار تصاویر مبتذل …
Call Now Button