نوشته‌ها

وکیل دادگستری در دادسرای امنیت اخلاقی و ارشاد

,
دفاعیات وکیل دادگستری در دادسرای امنیت اخلاقی و مجتمع قضایی ارشاد اتهامات مرتبط با فساد و فحشا در یکی از دادنامه های صادره چنین آمده است: «صرف حضور در خانه ی فساد، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است» (دادنامه شماره 326 مورخ 22/3/1393 شعبه 31 داد…
وکیل طلاق

ملاحظاتی در خصوص جرایم منافی عفت

ملاحظاتی در خصوص جرایم منافی عفت رابطه نامشروع مادۀ 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقۀ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهن…
Call Now Button