نوشته‌ها

وکیل

حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل دادگستری

حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل دادگستری وقتی دادخواستی به دادگاه داده می شود اگر خواهان وکیل داشته باشد، معمولا، مطالبه حق الوکاله نیز جزو خواسته هایی است که در دادخواست وکیل ذکر می شود. ماده 515 قانون آیین دارسی مدنی نیز چنین مجوزی را به…
دفتر وکالت

تعیین حق الوکاله توسط قرارداد

تعیین حق الوکاله توسط قرارداد به مبلغ یا اجرتی که موکل به وکیل می پردازد حق¬الوکاله یا هزینه¬های خدمات وکالتی گفته می¬شود. گرچه تعرفه ی  وکالتی، میزان حق¬الوکالۀ وکیل را مشخص کرده است اما  میزان حق¬الوکاله در قرارداد حق¬الوکاله( یا همان قرارد…
Call Now Button