نوشته‌ها

وکیل

حدود مسئولیت مدیران در شرکتهای سهامی

حدود مسئولیت مدیران در شرکتهای سهامی لایحۀ اصلاح قسمتی از قانون تجارت فقط دو مادۀ صریح در تعیین حدود مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی دارد و در زمان فعالیت شرکت، مدیران مکف­اند، به ترتیب اهمیت، مقررات قانون، اساسنامۀ شرکت و مصوبات مجامع عمومی را رعا…
Call Now Button