نوشته‌ها

دفتر وکالت

حبس تعلیقی و حبس تعزیری

حبس تعلیقی و حبس تعزیری حبس تعلیقی به طور خیلی خلاصه، یعنی اینکه مجازات زندان فردی که محکوم شده است فعلا اجرا نشود. اما حبس تعزیری، اینگونه نبوده و در صورتی که قطعیت یافته باشد، قابل اجراست. در قانون مجازات اسلامی، کتاب اول (کلیات) در چ…
Call Now Button