نوشته‌ها

وکیل ملکی خوب

هتک حیثیت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

هتک حیثیت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اولین رکن ضروری برای تحقق هتک حیثیت و ایجاد مسئولیت این است که یک اظهار توهین آمیزی که موجب هتک حیثیت شخص می شود وجود داشته باشد. خود این رکن، در واقع، مبتنی بر دو قسمت و شرط ضروری است:  یک اینکه اظه…
Call Now Button