نوشته‌ها

شماره تلفن وکیل

۱۰ نکته کاربردی راجع به داوری در قراردادها داوری در قراردادها

10 نکته کاربردی راجع به داوری در قراردادها   داوری، واگذاری حل اختلاف است نسبت به اختلاف ایجاد شده، به یک داور یا داوران منتخب طرفین. البته می توان این تعیین داور را به ثالث هم سپرد. به طور کلی، داوری، رسیدگی به اختلاف طرفین، خارج از دادگ…
دفتر وکالت

داوری در قراردادها – بخش ۲

داوری در قراردادها - بخش 2 در بخش اول، مطالبی را راجع به داوری بیان نمودیم. در این بخش نیز مواردی را به اختصار بیان خواهیم کرد. این نکته را باید موکدا یادآوری کنیم که شرط داوری در قراردادها معمولا با توجه به عدم آگاهی طرفین یا یکی از آنها ن…
Call Now Button