نوشته‌ها

وکیل شرکت

دانستنی های تنظیم وکالتنامه با وکیل دادگستری

دانستنی های تنظیم وکالتنامه با وکیل دادگستری وکالتنامه هایی که وکیل دادگستری با موکل یا موکلان تنظیم می کند با وکالتنامه های رسمی محضری که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود قدری متفاوت است و نیازی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی ندارد. تنظیم وکالتن…
Call Now Button